Seminarium 3M

10 października 2017r.
Centrum Innowacji we Wrocławiu
ul. Kowalska 143

II Konferencja
Działu Badań i Rozwoju:
Bezpieczna i świadoma
praca na wysokości

Główne tematy konferencji:

  • Aspekty zdrowotne w kontekście ochrony przed upadkiem z wysokości.
  • Przegląd obecnie obowiązujących na świecie uregulowań w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości.
  • Świadomość stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiemz wysokości.
  • Działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń podczas prac na wysokości.
  • Praca na wysokości, dostęp linowy, pasek czteropunktowy – polskie wymagania a wymagania użytkowników.
  • Skutki społeczne i prawne wypadków przy pracy.
  • Wpływ wprowadzenia rozporządzenia UE 2016/425 w miejsce Dyrektywy 89/686/EWG na zmiany w zakresie sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości.

Ramowy program konferencji:

09:00 - 09:30 Rejestracja
09:30 - 09:45 Powitanie
09:45 - 11:45 I Sesja referatów z panelem dyskusyjnym
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:00 Pokaz akcji ratunkowej po upadku z wysokości
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 II Sesja referatów z panelem dyskusyjnym
16:00 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie
16:30 - 17:30 Wizyta w Centrum Szkoleniowym – dla osób zainteresowanych
19:00 Kolacja

Aby zgłosić swój udział w konferencji, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza rejestracyjnego:

Dziękujemy za zgłoszenia, limit miejsc został wyczerpany.

W sprawie puli miejsc rezerwowych proszę się kontaktować bezpośrednio z p. Pawłem Górskim pgorski@mmm.com