Maska przeciwpyłowa – czy tylko dla profesjonalistów?

Ochrona przed smogiem – fakty i mity

Eksperci 3M o zanieczyszczeniu powietrza oraz właściwej ochronie dróg oddechowych.

W przypadku podwyższonego stężenia niebezpiecznych pyłów w powietrzu zalecane jest stosowanie odpowiedniej ochrony dróg oddechowychna przykład wysoce skutecznych masek przeciwpyłowych (znane także jako maski przeciwsmogowe). Jednak nie każda maska czy półmaska zapewnia użytkownikom właściwą ochronę przed smogiem, gwarantując jednocześnie komfort noszenia.  Czym zatem kierować się przy wyborze odpowiedniego modelu i dlaczego ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza jest tak istotna? – wyjaśniają eksperci firmy 3M Poland.

Niebezpieczne cząstki – smog i jego skutki dla organizmu człowieka

Występujące w zanieczyszczonym powietrzu cząstki stałe w postaci pyłu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ponieważ podczas wdechu przedostają się do krwioobiegu, co może doprowadzić do problemów z oddychaniem, niewydolności krążenia, a nawet chorób układu nerwowego. Szczególnie niebezpieczna jest tzw. frakcja respirabilna, czyli ten zakres cząstek, który przedostaje się bezpośrednio do pęcherzyków płucnych.  Występują również inne frakcje pyłów, np. wdychalna (charakteryzująca cząstki przedostające się przez usta i nos), która po zdeponowaniu w drogach oddechowych również może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.

 

Niebezpieczne cząstki – smog

 

Oprócz wielu czynników występujących w zanieczyszczonym powietrzu, powszechnie monitorowanym zagrożeniem jest frakcja pyłu PM2,5 i PM10, określająca specyficzny zakres cząstek stałych odpowiednio o rozmiarach 2,5 i 10 µm. Obydwa rodzaje uważane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia.

 

Z pyłami i smogiem coraz częściej mamy do czynienia na co dzień, zjawisko to intensyfikuje się zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego. Dotyczy ono nie tylko dużych aglomeracji miejskich, ale także obszarów podmiejskich i wsi, gdzie nadal duży odsetek starych pieców, w których spalane są paliwa niskiej jakości oraz śmieci, przyczynia się do produkcji pyłu i smogu. Problem występowania chorób układu oddechowego nie dotyczy tylko osób pracujących w warunkach szkodliwych, ale także każdego z nas, gdy wychodząc z mieszkania czy domu, jesteśmy narażeni na wdychanie zanieczyszczeń w postaci cząstek pyłu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące monitorowanych parametrów, dopuszczalnych norm oraz jakości powietrza można znaleźć na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, np. http://sojp.wios.warszawa.pl/

 

Kominy smog Smog

 

Zastosowanie odpowiednich masek ochronnych

Skuteczną ochronę przed cząstkami stałymi (pyłem stanowiącym główny składnik smogu) zapewniają włókniny filtracyjne, z których zbudowane są półmaski 3M. Podstawą ochrony jest zapewnienie skuteczności filtracji, co gwarantuje oznakowanie wyrobów znakiem CE oraz symbolem normy EN 149 (oryginał anglojęzyczny) lub PN-EN 149 (tłumaczenie krajowe). Mamy wówczas gwarancję, że wyrób został oceniony w laboratorium akredytowanym jako środek ochrony indywidualnej i jest bezpieczny, wiarygodny pod względem powtarzalności produkcji oraz utrzymania jakości wyrobu. Dostępne jednorazowe półmaski ochronne występują w trzech typach FFP1, FFP2 i FFP3, natomiast stanowiące alternatywę półmaski wielorazowego użytku odpowiednio z wymiennymi filtrami typ P1, P2 i P3. Im wyższy indeks, tym wyższa skuteczność filtracji, ale też wyższe opory oddychania. Są to półmaski z grupy środków BHP, czyli środków ochrony indywidualnej przeznaczonej do ochrony pracowników przed zagrożeniami na stanowiskach pracy. Z powodzeniem mo być używane do ochrony przed cząstkami stałymi występującymi w powietrzu zanieczyszczonym tzw. smogiem. Maski przeciwsmogowe 3M wskazane są dla każdego w okresie wzmożonego stężenia zanieczyszczeniami powietrza w miastach i na wsiach, szczególnie podczas spacerów czy uprawiania sportu, w szczególności podczas zwiększonej aktywności fizycznej a zwłaszcza (jazday na rowerze, bieganiae), kiedy mamy zwiększone zapotrzebowanie na tlen.

Jak dobrać idealną półmaskę filtrującą

Dobranie skutecznej, a przy tym wygodnej półmaski filtrującej (antysmogowej), może nastręczać pewnych trudności. Na jakie parametry warto więc zwrócić uwagę?

  • Filtracja:

Wspomniana skuteczność filtracji jest podstawą zapewnienia ochrony przed cząstkami stałymi występującymi w zanieczyszczonym powietrzu. Z tego powodu włóknina filtracyjna powinna osłaniać całą twarz, a półmaska ściśle przylegać do twarzy.

 

 

  • Dopasowanie:

Dopasowanie półmaski 3M do twarzy decyduje o tym, ile zanieczyszczeń z wdychanego powietrza zostanie zatrzymanych na włókninie filtracyjnej, a ile przedostanie się do dróg oddechowych w wyniku niedopasowania i przecieku. Dopasowanie półmaski jest możliwe tylko przy ogolonej twarzy. Skoro zarost jest widoczny a cząstki wdychanego pyłu nie, to nie spodziewajmy się ochrony półmaski założonej na twarz z zarostem. Czy w przypadku zarostu lub niedopasowania półmaska mimo wszystko „trochę ochroni”? Odpowiedź brzmi: tak samo jak przebity balon, który będzie „trochę napompowany”.

Podstawowe elementy konstrukcyjne ułatwiające dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika to:

– taśmy nagłowia wykonane z trwałych, elastycznych materiałów,

– blaszka nosowa zapewniająca przyleganie półmaski w okolicach nosa,

– ergonomiczna konstrukcja dostosowana do kształtu twarzy (np. panelowa konstrukcja obejmująca część podbródkową i okolice nosa),

– blaszka podbródkowa pozwalająca na ukształtowanie półmaski w okolicach podbródka,

Prosty sposób sprawdzenia dopasowania półmaski przeciwpyłowej do twarzy przedstawiają dodatkowe broszury oraz materiały multimedialne firmy 3M.

 

 

  • Komfort a opory oddychania:

Ważną cechą półmaski jest zapewnienie komfortu oddychania podczas jej użytkowania. Dlatego tak istotna oprócz skuteczności filtracji jest ocena oporów oddychania. Opory oddychania w odróżnieniu od filtracji powinny być możliwie najniższe, aby zapewnić komfort podczas stosowania półmasek. Im większy wysiłek fizyczny, tym większe zapotrzebowanie organizmu na tlen. Skutkiem zbyt dużych oporów oddychania może być rozluźnianie noszonej półmaski na twarzy i występowanie przecieku zanieczyszczonego powietrza (smogu).

  • Włóknina elektretowa

Oferowane przez 3M półmaski ochronne (np. seria 3M™ Aura™) wykonane są z włókniny elektretowej, która istotnie poprawia parametry techniczne stosowanego sprzętu. Włókna takiej włókniny posiadają ładunek, który sprawia, że cząstki pyłu są przyciągane i preferencyjnie osadzają się na włókninie, nie przechodząc przez półmaskę do dróg oddechowych. Konstrukcja takiej półmaski umożliwia jednocześnie ograniczenie oporów oddychania, poprawiając komfort podczas jej noszenia.

  • Zawór wydechowy

Zawory wydechowe stosowane w półmaskach antysmogowych służą do poprawy komfortu użytkowania tego typu sprzętu. Zadaniem zaworu jest regulacja przepływu powietrza podczas oddychania. Dlatego poprawnie skonstruowany zwór powinien zamykać przepływ powietrza przy wdechu, uniemożliwiając przedostawanie się zanieczyszczeń przez zawór. Wdychane powietrze powinno przepływać wyłącznie przez włókninę filtracyjną, aby do płuc trafiało wyłącznie oczyszczone powietrze. Zawór powinien się otwierać, ułatwiając przepływ powietrza, dopiero przy wydechu, gwarantując jednocześnie odprowadzanie temperatury i wilgoci.

Stosowane w sprzęcie 3M rozwiązania to zawory 3MCool Flow™, które wyposażone są w specjalny ruchomy element otwierający i zamykający zawór wydechowy.

Zawór wydechowy Cool Flow Valve

http://solutions.3mpoland.pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/FeaturedProducts/CoolFlowValve/

  • Panelowa konstrukcja półmasek

Panelowe konstrukcje półmasek przeciwpyłowych pozwalają na ich wielokrotne rozkładanie i składanie, chroniąc przed przypadkowym zabrudzeniem/uszkodzeniem. Przykład trójpanelowej konstrukcji półmasek serii 3M™.

Aura™ umożliwia płaskie, wygodne przechowywanie bez zagnieceń i obawy o łatwe zniszczenie czy deformację, a w konsekwencji gorsze dopasowanie i przyleganie do twarzy.

 

 

Jak ocenić zużycie półmasek?

Skuteczność maski ochronnej zmniejsza się wraz z jej zużyciem. Podstawą oceny zużycia półmasek przeciwpyłowych jest indywidualna ocena wzrostu oporów oddychania. Kiedy oddychanie przez półmaskę staje się trudniejsze to oznaka, że włóknina została zapchana i należy wymienić sprzęt na nowy. Do celów zawodowych w większości przypadków półmaski filtrujące stosowane są jako wyroby jednorazowe przeznaczone na jedną zamianę roboczą. Oznacza to, że podczas przerwy można zdjąć półmaskę i ponownie założyć ją po powrocie na stanowisko pracy. Podobnie w przypadku użytku pozazawodowego. Półmaska z filtrem może być ściągana i zakładana wielokrotnie do czasu jej zużycia. W każdym przypadku należy pamiętać o ponownym dopasowaniu sprzętu do twarzy zapewniając jej szczelność.

Elementy wskazujące na zużycie półmaski:

– odczuwalny wzrost oporów oddychania podczas użytkowania,

– rozciągnięcie, przetarcie taśm nagłowia/pasków/gumek napinających,

– zabrudzenie półmaski w wyniku zanieczyszczenia (zarówno powierzchni zewnętrznej – osadzanie zanieczyszczeń ze środowiska, jak również powierzchni wewnętrznej – zabrudzenia od strony twarzy). Uwaga: Zabrudzenia części wewnętrznej półmaski mogą świadczyć o nieszczelności i przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do dróg oddechowych,

– uszkodzenia włókniny, przetarcia, zagniecenia powodujące brak szczelnego przylegania do twarzy,

– zawilgocenie/zamoczenie włókniny,

– pozostawienie nieużywanej półmaski w warunkach wysokiego zapylenia.

Dodatkowe materiały 3M dotyczące półmasek ochronnych:

Gdzie kupić?

Plakat – dopasowanie półmasek

3MTM AURATM 9300+