Seminarium 3M

10 października 2017r.
Centrum Innowacji we Wrocławiu
ul. Kowalska 143

II Konferencja
Działu Badań i Rozwoju:
Bezpieczna i świadoma
praca na wysokości

10 października 2017r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu odbyła się II Konferencja pt. „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości” zorganizowana przez Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M.

W poprzednim roku poświęcona była poprawnemu dopasowaniu środków ochrony indywidualnej. Podczas tegorocznej konferencji dyskutowano jak można podnieść bezpieczeństwo przy pracy na wysokości. Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. W trakcie tego typu prac skutki błędów popełnianych w zakresie bezpieczeństwa pracy niestety zwykle są dramatyczne. Trudno sobie wyobrazić, żeby upadek ze znacznej wysokości nie wiązał się z ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. A więc pytanie, czy można prowadzić takie prace bezpiecznie? I co powinniśmy zrobić, aby tak się stało. Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania. Podczas obrad swoją wiedzą podzieli się eksperci z Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, Państwowej Inspekcji Pracy, Grupy Beskidzkiej GOPR, firm produkujących, instalujących i użytkujących środki ochrony indywidualnej. Wielkim zainteresowaniem i uznaniem cieszył się pokaz akcji ewakuacyjnej przeprowadzony przez Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w KGHM Polska Miedź S.A. wspólnie wrocławskim oddziałem JRG nr 5 Państwowej Straży Pożarnej.

W obradach brali udział przedstawiciele urzędów państwowych: Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wyższego Urzędu Górniczego, instytutów naukowo-badawczych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Medycyny Pracy, przedstawiciele organizacji społecznych propagujących zasady BHP, projektantów, producentów i użytkowników sprzętu do pracy na wysokości

Konferencja została oficjalnie włączona do kampanii Healthy Workplaces prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Konferencja została również objęta patronatami honorowymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta Wrocławia oraz Głównego Inspektora Pracy. Konferencja została objęta patronatami organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz brytyjskiej jednostki notyfikowanej BSI, a także objęta została patronatami medialnymi przez czasopisma ATEST, Promotor BHP, Przyjaciel przy Pracy, Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka, kwartalnik OFFLINE oraz portal „Kultura Bezpieczeństwa”.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, do tego stopnia, że organizatorzy musieli zamknąć możliwość rejestracji ponad miesiąc przed konferencją.


Aby zgłosić swój udział w konferencji, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza rejestracyjnego:

Dziękujemy za zgłoszenia, limit miejsc został wyczerpany.

W sprawie puli miejsc rezerwowych proszę się kontaktować bezpośrednio z p. Pawłem Górskim pgorski@mmm.com